Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

jutro... rozbudowa lotniska

rozbudowa lotniskaAktualny rozkwit ekonomiczny Rybnika generuje potrzebę powstania lokalnego lotniska biznesowego, które zapewniłoby przedsiębiorcom szybką komunikację. Łatwość zakupu samolotu, coraz niższe koszty lotów i duża popularność tego środka transportu warunkuje wzrost popytu na usługi lotnicze, świadczone poprzez lotniska lokalne. Bliskość lotniska jest szczególnie ważna dla inwestorów zagranicznych i przedsiębiorstw międzynarodowych, ponieważ zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do wielu miejsc w Europie i na świecie. Powstanie portu lotniczego w Rybniku stanowi naturalną konsekwencję rozbudowy transportowej infrastruktury miasta.

więcej…

Projekt rozbudowy lotniska w rybnickiej dzielnicy Gotartowice stanowi jeden z elementów całościowej koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod inwestycje. Nadrzędną jednostką przestrzenną jest strefa przemysłowa. Kolejnym ogniwem projektu jest droga ekspresowa łącząca strefę biznesową z lotniskiem. Droga będzie posiadać bezpośredni dostęp do autostrady A1 i centrum miasta, co decyduje o jej funkcji węzła komunikacyjnego. Wreszcie lotnisko, którego projekt zakłada rozbudowę istniejącego lotniska sportowego. Port lotniczy w Rybniku, obok funkcji biznesowych będzie posiadał charakter transportowy i sportowy.

Lotnisko w Rybniku ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu ze względu na zwiększenie aktywności gospodarczej, ułatwienie współpracy ekonomicznej, naukowo-technicznej, czy też politycznej. Dobrze skoordynowana z lotniskiem infrastruktura drogowa (odległość portu lotniczego od autostrady to zaledwie 2 km) gwarantuje bezpośredni dostęp do strefy przemysłowej, oferującej atrakcyjne i odpowiednio przygotowane pod inwestycję tereny.